امتحان دولینپو چیست

یک نکته مهم: قبل از هر چیز باید به این نکته پروا داشته باشید که در امتحان دولینگو باید استجابت سؤال‌ها را تایپ کنید و چون برای هر سؤال مدت سررسید محدودی در نظر گرفته شده است، بهتر است آغاز مهارت تایپ کردن خویش را تقویت کنید. این کار باعث صرفه‌جویی در وقت و افزایش تمرکز شما حین آزمون دادن می‌شود.

بخش های آزمون دولینگو
مقدمه اختصار (Quick Setup)
سؤال‌های تطبیقی (Adaptive Questions)
مصاحبه ویدیویی و مثال نوشته (Video Interview & Writing Sample)
در پیوستگی این مطلب، هر یک از بخش‌ها را همراه با زیرمجموعه‌های آن به‌طور کامل توضیح می‌دهیم.

بخش اول: سرآغاز کوتاه
بخش اول، مقدمه آزمون است و دربرگیرنده قوانین و شرایطی می‌شود که امتحان دولینگو در عقیده گرفته است. مدت سررسید این دسته ۱۰ دقیقه است و در نمره آزمون شما تأثیری ندارد.

بخش دوم: سوالات تطبیقی
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، میزان سختی سؤال‌های امتحان دولینگو به این بستگی دارد که در مراحل قبلی به چه شمار از سؤال‌ها پذیرش صحیح دیتا باشید. هر چه عملکرد شما بهتر باشد، سؤال‌های بخش‌های بعدی سخت‌تر خواهد بود. این بخش، سرنوشت اصلی امتحان را تشکیل می‌دهد و چهار مهارت اصلی شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را ارزیابی می‌کند. مدت زمات این دسته ۲۵ دقیقه است و سؤال‌های مختلفی مطرح می‌شود که به شناسایی آن‌ها خواهیم پرداخت.

بخش سوم: مصاحبه ویدیویی و مثال نوشته
این بخش دربرگیرنده یک مصاحبه ویدیویی و یک نمونه Writing است که نمره آن در امتحان دولینگو محاسبه نمی‌شود، اما به‌همراه نمره نهایی، برای مؤسسات یا مراکزی که برای پذیرش اقدام کرده‌اید ارسال می‌شود و به‌عنوان سنجه مقایسه فرهنگ و مهارت‌های زبان انگلیسی به آمار می‌رود. مدت زمان این دسته ۱۰ دقیقه است.

https://iran-duolingo.com/