طراحی سایت دنیای فناوری چابک

سایت ها به ۲ دسته کلی بخش بندی می شوند:

سایت های استاتیک
سایت های داینامیک
میخواهیم سایت های استاتیک و سایت های داینامیک را به صورت کامل شرح دهیم که هر کدام در کدام مدل سایت ها بهره‌گیری می شوند.

طراحی سایت استاتیک چیست؟
در سرنوشت قبل با فرانت اند و بک اند سایت به احسان آشنا شدید و دیدید که هر کدام چه وظایفی بر عهده دارند، با این سرآغاز به روشنگری سایت های استاتیک می پردازیم. در سایت های استاتیک به راستی تنها تقدیر فرانت اند شغل انجام می شود، یعنی هر کدام از صفحات یک سایت به صورت جدا طراحی شده و در سرور بارگذاری می شوند.

در سایت های استاتیک مدیر سایت نمی تواند محتوای سایت را تغییر دهد و برای تغییر دادن آن یا باید خویش طراحی سایت را یاد بگیرد یا باید یک طراح سایت را استخدام کند تا تغییراتی که می خواهد را بتواند انجام دهد. معمولا در موعد حاضر که سیستم های مدیریت محتوای بسیار حرفه ای همانند وردپرس روی پیشه آمدند استفاده از سایت های استاتیک خیلی مختصر شده است. معمولا برای طراحی سایت های شرکتی کوچک یا سایت های شناسایی که لغایت مدت ها محتوای آن تغییر نخواهد کرد از سایت های استاتیک کاربرد می شود.

طراحی سایت داینامیک چیست؟
سایت های داینامیک پویا هستند و در طراحی سایت های داینامیک هر دو تقسیم فرانت اند و بک اند برنامه نویسی می شوند. در سایت های داینامیک برنامه نویس بک اند وظیفه پرکار سازی تارنما را بر عهده دارد و با به کارگیری کدهای سمت سرور اسکریپتی را طراحی می کند که سایت به صورت کامل فعال باشد.


https://chabokit.ir